Garantiitingimused

Veebisaidilt pommivarjend.ee kaupu ostes kinnitate, et olete lugenud ning nõustute käesolevas dokumendis välja toodud garantiitingimustega. 

Scandkom OÜ pakub oma toodetele garantiid. Juhul kui kauba tootja on kolmas osapool, siis vahendab Scandkom OÜ tootja garantiid. Garantii kehtib vastavalt käesolevas dokumendis väljatoodud tingimustele.

Garantiitingimused määravad õiguse garantiile. Kui allolevatest tingimustest on rikutud vähemalt ühte, siis kaotab garantii automaatselt kehtivuse. Käesolevad tingimused ei piira kliendi õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguseid.

 • Tootjapoolne garantii kehtib eraisikule toote tavapärasel kasutamisel esinevate funktsionaalsust takistavate vigade esinemisel 24-kuulise garantiiperioodi vältel, kui tootekirjelduses ei ole esitatud teistsugust informatsiooni. Ärikliendile ehk ettevõtte poolt sooritatud ostule kehtib garantiiaeg 12 kuud, kui tootekirjelduses ei ole esitatud teistsugust informatsiooni.
 • Garantii kehtib korrektse ostudokumendi ning isikut tõendava dokumendi esitamisel. Juriidilise isiku puhul kehtib garantii juhatuse liikme isikut tõendava dokumendi või vastava volituse esitamisel.
 • Garantii katab toote defektide remondiga seonduvad kulud. Juhul kui toodet ei ole võimalik remontida asendatakse toode uue samasuguse või samaväärsega. Garantii ei kata kulusid, mis on tekkinud toote kasutamise võimatuse tulemusel või muid toote kasutamisega seotud kahjusid.
 • Garantii ei kata kulusid, mis tulenevad toote transpordist meie esindusse.
 • Garantiikorras parandatud tootele kehtib esialgne garantiiaeg. Garantiiaeg pikeneb vaid remondis oldud aja võrra. Juhul, kui remondi käigus tuvastatakse, et tootedefekt on põhjustatud ebakorrektsest kasutamisest, kaotab garantii koheselt kehtivuse, remonditöö katkestatakse ning kliendile esitatakse tehtud remondi- ning ekspertiisitööde eest arve.
 • Garantiikorras asendatud tootele kehtib uus tavapikkuses garantiiaeg.
 • Garantii ei kehti toodetele või toodete osadele, mida kasutatakse kulumaterjalina või mille komponentide hulgas on kulumaterjale.
 • Garantii ei kehti toote ebakorrektsel kasutamisel tekkinud vigade tekkimisel. Ebakorrektseks kasutamiseks loetakse kasutus-, hooldus-, transpordi-, hoiustamis- või paigaldusjuhiste ja/või ohutusnõuete vastast kasutamist.
 • Juhul kui tootel on seerianumber, ei tohi see garantii kehtimiseks olla kahjustatud ega eemaldatud. Vastasel juhul ei saa me tõestada, et kõnealune toode on meie poolt müüdud. Seerianumber võib olla graveeritud toote konstruktsioonile või trükitud tootel olevale kleebisele.
 • Tootel esinevatest vigadest peab müüjat teavitama koheselt peale vea ilmnemist. Juhul kui toodet kasutatakse edasi peale esmase vea ilmnemist, kaotab garantii kehtivuse. 
 • Juhul kui toodet on omavoliliselt remonditud või modifitseeritud kaotab garantii kehtivuse.
 • Juhul kui tegemist on tootega, mida omanik on välja rentinud kolmandatele osapooltele, kaotab garantii kehtivuse.
 • Garantii kehtib vaid ostu sooritanud ettevõttele või isikule. Juhul kui toode on edasi müüdud kolmandale osapoolele kaotab garantii kehtivuse.
 • Toodete puhul, mille paigaldamise puhul on rangelt soovitatav kasutada kutselise elektriku teenuseid kehtib tootjapoolne garantii vaid juhul, kui tõendatakse, et paigaldamisel on kasutatud elektriku teenuseid. Antud punkt kehtib toodetele, millel on tehtud vastav märge tootekirjelduses.

Kontakt

Küsimuste puhul palun võtke meiega ühendust e-posti teel: .

Scandkom OÜ säilitab õiguse teha vastavalt vajadusele muudatusi garantiitingimustes. Muudatused kehtivad vaid ostudele, mis on sooritatud peale muudatuste sisseviimist. Varem ostu sooritanud klientidele kohalduvad ostuhetkel kehtinud tingimused.

Viimati muudetud 01/03/2024

Scroll to Top